Datexnet - Program lojalnosciowy
Zgodnie z Rozporz±dzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych - informujemy że nasz serwis internetowy został dostosowany aby spełnić w/w obowi±zki. Od teraz Twoje dane s± jeszcze bardziej zabezpieczone i masz nad nimi pełn± kontrolę. Więcej o tym w Polityka danych osobowych. DatexNet.pl - to dostęp do internetu radiowego bez limitu, telefonia VOIP, monitoring, telewizja, alarmy i serwis komputerowy.

Adres korespondencyjny

DatexNet mae logo Waldemar Stawski
ul. Kilińskiego 14,
24-170 Kurów


Biuro: Tel/Fax 81 880 80 20 ,
Dział techniczny. +48 600 23 23 55


Pon-Pi±t. 9.00 - 17.00 ; Sob: 10.00 - 14.00

Nr. konta bankowego
BRE Bank SA we Wrocawiu e-oddzia banku
Mbank : 08 1140 2004 0000 3202 4922 6974

wBOK

Otwiera się w nowym oknie

Oferty promocyjne

DatexNet & Facebook


Koszty sprzętu aktywacji instalacji od 1,23zł

Program lojalnościowy dla abonentów przedłużających umowę .

Zasady udzielania rabatów.

- Poprzednia umowa abonencka okres 36 miesięcy to 10% upustu.
- Poprzednia umowa abonencka okres 24 miesiące to 5% upustu.
- Poprzednia umowa abonencka okres 12 miesięcy to 2,5% upustu.
- Nowa umowa abonencka okres 36 miesięcy to 10% upustu.
- Nowa umowa abonencka okres 24 miesięcy to 5% upustu.
- Nowa umowa abonencka okres 12 miesięcy to 2,5% upustu.

I tak przykładowo jeśli abonent posiadał w DatexNet poprzednią umowę na czas 36 miesięcy to dostaje z tego tytułu upust do wybranej nowej taryfy w wielkości 10%, a jeśli wybiera kolejną umowę na np. 24 miesiące to należy mu się upust w wysokości 5% co razem zsumowane daje 15% upustu na cały czas trwania nowej umowy.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DatexNet Waldemar Stawski
24-170 Kurów ul. Kilińskiego 14
Tel. 600 23 23 55 , 81 88 08 020

DATExNET.pl    Copyright ©2013 krupapiotr.pl