Datexnet - Polityka danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych - informujemy że nasz serwis internetowy został dostosowany aby spełnić w/w obowiązki. Od teraz Twoje dane są jeszcze bardziej zabezpieczone i masz nad nimi pełną kontrolę. Więcej o tym w Polityka danych osobowych. DatexNet.pl - to dostęp do internetu radiowego bez limitu, telefonia VOIP, monitoring, telewizja, alarmy i serwis komputerowy.

Adres korespondencyjny

DatexNet małe logo Waldemar Stawski
ul. Kilińskiego 14,
24-170 Kurów


Biuro: Tel/Fax 81 880 80 20 ,
Dział techniczny. +48 600 23 23 55


Pon-Piąt. 9.00 - 17.00 ; Sob: 10.00 - 14.00

Nr. konta bankowego
BRE Bank SA we Wrocławiu e-oddział banku
Mbank : 08 1140 2004 0000 3202 4922 6974

wBOK

Otwiera się w nowym oknie

Oferty promocyjne

DatexNet & Facebook

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

DEFINICJE

DatexNet Waldemar Stawski - firma z siedzibą w Kurowie (24-170) , wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Dane Osobowe - wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Serwis - Serwis internetowy udostępniany przez DatexNet Waldemar Stawski pod aktualnym adresem http://datexnet.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
Polityka danych osobowych - niniejsza Polityka danych osobowych RODO.
Regulamin - regulamin Serwisu.

§1. ADMINISTRATOR

3.1 Administratorem (ADO) danych osobowych udostępnionych przez państwa na stronie datexnet.pl jest p. Waldemar Stawski.
3.2
Pan Waldemar Stawski reprezentuje firmę DatexNet jedynego użytkownika państwa danych osobowych.
3.3  Administrator (ADO) wykonuje powierzone mu czynności, w tym bezpieczeństwo i zarządzanie danymi osobowymi.
3.4 Żadne dane osobowe nie są udostępniane innych firmom.

 

§2. DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Podając dane osobowe, wyraziłeś dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach i zakresie zgodnym z ich udostępnieniem.
2.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i możesz ją w każdym momencie wycofać.
2.3 
Podając dane osobowe oświadczasz że są one prawdziwe, a Ty jesteś ich właścicielem.
2.4 Zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

 

§3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

3.1 W przypadku posiadania konta w serwisie, możesz zmieniać swoje dane w profilu użytkownika.
3.2
Możesz usunąć wszystkie swoje dane przez kontakt z nami.(w nowym oknie)
3.3 Możesz również zamówić raport o przetwarzanych danych i przypisanym im treściom przez kontakt mailowy.

 

§4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług, oraz interes serwisu polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, oraz doskonalenie działania jego funkcjonalności.

4.1 Możliwość udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową.
4.2 Możliwość dokonania wyceny inwestycji przedstawionej do opracowania.
4.3 Zabezpieczenie poufnych danych i konfiguracji serwisu.
4.4 Wystawienia faktury za usługę.

 

§5. GDZIE ZOSTANIESZ POPROSZONY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na chwilę obecną strona nie posiada formularzy z podaniem danych osobowych

   

§6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  • Nad bezpieczeństwem danych czuwa administrator oraz zaawansowany algorytm, który w momencie próby włamania blokuje dostęp.
  • Twoje dane nie będę udostępniane innym firmom - będą przetwarzane jedynie przez nas wewnętrznie.
  •  Dane osobowe są przechowywane wyłącznie do momentu koniecznego przechowywania. Po tym czasie są usuwane.
  • W przypadku kiedy administrator stwierdzi naruszenie danych podejmie stosowne działania w tym zgłoszenie do organów ścigania oraz do prezesa UODO (PUODO). Ponadto zastaną podjęte działania mające na celu uszczelnienie systemu. 
 

§7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu w momencie rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celu poprawnego działania serwisu. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja.

 

§8. ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9. INFORMACJA KONTAKTOWA

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących polityki danych osobowych, jesteśmy do państwa dyspozycji. Kontakt z nami podany w zakładce "Kontakt".

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DatexNet Waldemar Stawski
24-170 Kurów ul. Kilińskiego 14
Tel. 600 23 23 55 , 81 88 08 020

DATExNET.pl    Copyright ©2013 krupapiotr.pl